06.12.2019

Projekt rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów został skierowany do Komisji Prawniczej.


Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.


W rozporządzeniu znajdują się m.in. szczegółowe informacje na temat:

  • magazynowania odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg,
  • magazynowania odpadów medycznych lub weterynaryjnych, o właściwościach zakaźnych;
  • magazynowania odpadów, które mogą powodować uciążliwości zapachowe tj. zmieszane odpady komunalne, odpady pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych (w tym frakcja podsitowa pochodząca z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów), odpady ulegające biodegradacji.

Rozporządzenie zawiera również wzór etykiety opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników oraz worków, w których magazynowane są odpady niebezpieczne.


Rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowym projektem. Projekt znajdą Państwo pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320702/katalog/12566875#12566875

Zobacz także: