06.11.2020

Pierwsza tegoroczna aukcja OZE została rozstrzygnięta


Rozstrzygnięta została pierwsza tegoroczna aukcja OZE, która odbyła się 3 listopada i przeznaczona była dla istniejących już instalacji, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Ilość energii jaka była możliwa do sprzedaży w tym koszyku wynosiła 2500 GW, a jej wartość to 1,6 mld.

W rezultacie zakontraktowano 500 GWh energii o wartość blisko 324 mld zł.

W odbytej aukcji złożono siedem ofert. Pięć z nich wygrało i zostało objętych wsparciem.

Aukcję Zwykła Nr AZ/1/2020 wygrały firmy:

– Biogazownia Rypin Sp. z o.o.

– Elektrownia Biogazowa Cychry Sp. z o. o.

– MINEX KOGENERACJA Sp. z o. o.

– Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o. o.

– Spółka Rolna Kalsk Sp. z o. o.

Maksymalna cena po jakiej została sprzedana energia w koszyku dla biogazowni rolniczych wynosiła 655 zł/MWh, natomiast najniższa cena była na poziomie 628 zł/MWh.

Szczegółową informacja Prezesa URE z wynikami aukcji znajdziecie Państwo pod linkiem.

Zobacz także: