03.10.2023

Mikroelementy do optymalizacji procesu produkcji biogazu.

Mikroelementy są jonami metali, które znajdują się w masie fermentacyjnej, a dostarczane są na bieżąco z substratami lub wprowadzane w celowy sposób przez operatora.

Zaletami stosowania ich w biogazowni są m. in.:

– poprawa stabilności procesu fermentacji i jakości produkowanego biogazu,

– zwiększenie odporności instalacji na przeciążenia wynikające ze zmiennych ilości i rodzajów stosowanych substratów,

– stabilna produkcja biogazu w instalacjach z niskim lub wysokim poziomem azotu,

– przyspieszenie rozruchu biologicznego lub stabilizacja produkcji biogazu po załamaniu procesu fermentacji.

Stosowanie zależne jest od potrzeb danej biogazowni. Na podstawie badań masy fermentacyjnej jesteśmy w stanie określić zakres działań i dobór odpowiednich produktów. W swojej ofercie mamy stały nadzór technologiczny nad biogazowniami. Szybka analiza wyników i dobór produktów pozwalają na działanie w odpowiednim czasie procesu i poprawę efektywności biogazowni.

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w magazynie Biomasa nr 8(98)/2023 (strona 68 i 69).
Lub klikając w link https://issuu.com/magbiomasa/docs/mb-2023-08-98_-_issuu .

Zobacz także: