21.02.2019

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w dniach 27-28.02.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami, które odbędzie się w Kielcach w dniach 27-28.02.2019 r.

28.02.2019 r. na konferencji p. Paweł Karwat z firmy BIO-INDUSTRY wygłosi prezentację pt. „HACCP dla opornych czyli jak uzyskać certyfikat – przewodnik”. 
Podczas prelekcji szczegółowo zostaną omówione wszystkie aspekty prawne oraz wymogi techniczne związane z procesem zatwierdzenia kompostowni i instalacji fermentacji metanowej przy zakładach przetwarzania odpadów, do których kierowane są lub będą odpady kuchenne.

Serdecznie zapraszamy po dawkę praktycznej wiedzy!

Zobacz także: