02.06.2020

Ewidencja odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 możliwe jest prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r. Jedynym warunkiem jest wystawienie przez przekazującego odpady karty przekazania odpadów (KPO) lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie.

Podmioty, które prowadzą już ewidencję odpadów w formie elektronicznej przy pomocy modułu ewidencji odpadów w BDO, w dalszym ciągu mogą z niego korzystać. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji przejęcia odpadów od podmiotu na podstawie KPO/KPOK sporządzonej w wersji papierowej, należy dodatkowo zacząć prowadzić ewidencję w tej formie.

Ponadto podmioty, które są zobowiązane do uzyskania wpisu w BDO, do momentu jego uzyskania, mogą jeszcze w 2020 r. prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej – na dokumentach ewidencyjnych należy pozostawić puste pole „Numer rejestrowy”.

Zobacz także: