06.12.2019

BDO – sprawdź czy musisz się zarejestrować!

Pierwszy element BDO, czyli Rejestr-BDO został uruchomiony w styczniu 2018 r.

Obowiązek rejestracji dotyczy podmiotów, które wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, transportujących odpady, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji. W związku z powyższym obowiązek rejestracji może dotyczyć również jednoosobowe działalności gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty zwolnione z obowiązku rejestracji to:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
  • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich;
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady;
  • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha;
  • przedsiębiorcy, którzy wytwarzają tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Od 1 stycznia 2020 r. wpis do Rejestru – BDO (oraz wszelkie w nim zmiany), prowadzenie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczość będą odbywać się wyłącznie online, a obecnie stosowana forma ww. dokumentów przestanie obowiązywać. W związku z tym funkcjonowanie podmiotów, które do końca 2019 r. nie zarejestrują się do BDO będzie ograniczone, ponieważ od 1 stycznia 2020 r. jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany w BDO, nie będzie mógł w sposób legalny przekazać tych odpadów np. transportującemu, ponieważ nie będzie miał możliwości wygenerowania karty przekazaniu odpadów (KPO), jak również transportujący nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać.

Zachęcamy do kliknięcia w poniższy link i wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu czy są Państwo zobowiązani do rejestracji w BDO: 

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Więcej informacji znajdą Państwo również pod linkiem: 

https://bdo.mos.gov.pl/

Zobacz także: