18.09.2023

17. Konferencja pt. „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 17. Konferencję pt. „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, które odbędą się w Toruniu w dniach 26-28 września 2023 r.

W drugi dzień konferencji (27.09.2023 .) swoją prezentację przedstawi m. in. Paweł Karwat nt. „Doświadczenia w zakresie wprowadzania do obrotu polepszaczy gleby i nawozów organicznych wytworzonych z komunalnych osadów ściekowych”.

Certyfikacja nawozowa osadu ściekowego jest niezwykle ważna z uwagi na fakt, że:

  • zgodnie z obowiązującymi przepisami wytworzony osad ściekowy stanowi odpad, który może zostać wykorzystany do nawożenia jedynie w procesie odzysku R10 (aby ten proces prowadzić konieczne jest uzyskanie przez oczyszczalnię ścieków decyzji na R10 lub przekazywanie osadów ściekowych jako odpad przez system BDO do innych uprawnionych podmiotów);
  • przed zagospodarowaniem osadów ściekowych w procesie R10 należy wykonać kosztowne badania potwierdzające jakość gleb, na których odpady mają być stosowane;
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie R10 wydawane jest na czas oznaczony
    (nie dłuższy niż 10 lat), natomiast pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu wydawane jest na czas nieokreślony;
  • po otrzymaniu certyfikatu nawozowego, nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (KEO) w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W związku z powyższym, uzyskanie certyfikatu nawozowego jest niezwykle ważne, ponieważ osad ściekowy utraci status odpadu, a uzyska status polepszacza gleby lub nawozu.

Udział w konferencji możliwy jest stacjonarnie lub on-line.

Serdecznie zapraszamy.

Zobacz także: