22.05.2019

12. Konferencja „Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w 12. Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 28 – 30.05.2019 r.

Na konferencji p. Paweł Karwat z firmy BIO-INDUSTRY wygłosi prezentację pt. „Wdrożenie HACCP w zakładach gospodarki odpadami, podstawowe wymagania prowadzących przetwarzanie bioodpadów”.

Podczas prezentacji otrzymają Państwo pakiet praktycznej wiedzy na temat najważniejszych obowiązków jakie czekają kompostownie i instalacje fermentacji metanowej stosujące w procesie produkcyjnym odpady kuchenne (kod odpadu: 20 01 08) oraz inne bioodpady zawierające materiały pochodzenia zwierzęcego.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

Zobacz także: